History of the museum

Yunus Rajabiy house museum


In accordance with the Resolution of the Government of the Republic of Uzbekistan № 301 dated September 13, 1989, the house № 20, located on the street of Yu.Rajabiy, Tashkent, Uzbekistan, has been living in 1956-1976, academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan, the great composer and musician, the treasure of our great and great musical heritage Today is the Yunus Rajabiy House Museum. Y.Rajabiy prepared his 5th edition of the book "Uzbek Folk Music" (1955-1959), 6th volume of "Shashmaqom" (1966-1975) and "The Look of Music Heritage". In total, 11 volume books were published by Yu. Rajabiy was given the opportunity to see with our own eyes and present to our people. There are more than a thousand songs, dance and musical instruments and statues. These music are spoken in live performances by students and students. Yunus Rajabiy's musical heritage of the Uzbek people, written by his ensemble of folk musicians and ensembles, including the folk musicians and ensembles, is being kept in the golden fund of the Uzbek radio. Today, at the House of Commons of the United Kingdom, at the request of pilgrims, the guests have the opportunity to listen to the live performances of outstanding masters. Guests of the house-museum can listen to live performances of popular musicians and musicians and buy discs. Ўзбекистон Республикаси Хукуматининг 1989 йил 13 сентябрьдаги № 301 карорига биноан Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шахри Ю.Ражабий кўчасида жойлашган №20 уй №1 хонадон 1956-1976 йилар мобайнида яшаб ижод килган Ўзбекистон ФА академиги, буюк композитор ва хофиз, улкан ва бекиёс мусиқий меросимизнинг ҳазинабонига бағишлаб бугунги кунда - Юнус Ражабий уй-музейи ташгкил этилган. Ю.Ражабий ўзининг 5-жилдлик «Ўзбек халк мусиқаси» (1955-1959й), 6-жилдлик «Шашмақом» (1966-1975й) ва «Мусиқа меросимизга бир назар» китобларини нашрга тайёрлади. Жами 11 жилд китобларини Ю. Ражабийга ўз кўзлари билан кўриш ва халкимизга тақдим этиш насиб этди. Уларда мингдан ортик ашулалар, рақс ва чолғу куйлари, мақомлар жам қилинган. Ушбу мусиқа асарлари ўзининг ва шогирдларининг жонли ижроларида айтилган. Шуларни магнит тасмаларига ёзишда Юнус Ражабий ўзи тузган халк хофизлари ва созандалари ансамбли, маком ансамбли, жумладан халк хофизлар ва созандалари билан ёзилган ушбу ўзбек халқи мусиқий мероси Ўзбекистон Радиосининг олтин фондида сакланиб келинмокда. Бугун Ю.Ражабий уй-музейида зиёратчилар илтимосларига биноан таникли санъат усталари жонли ижросини тинглашлари учун имкониятлар яратилган. Уй-музей зиёратчилари машхур хофиз ва созандаларнинг жонли ижроларини тинглаб хамда диск ёзувларидан харид килишлари мумкин.